وحدت و همدلی ملی


حفظ وحدت ملی و در کنار هم بودن رمز عبور از بحران‌هاست.
در کنار همیم.

برچسب ها :