تکنولوژی های استفاده شده وب 24

طراحی و تولید نرم افزارهای تحت وب 24

تکنولوژی های استفاده شده و اصول برنامه نویسی وب 24 عبارتند از:

                

 MVC programming essentials and standards  ،jQuery effects  ،parallax  ،responsive design  ،mysql  ،Advanced PHP، PHP  ،ajax  ،jQuery  ،Javascript  ،CSS3، HTML5

  MVC Framework 24 ، PDO database connection 

 


برچسب ها :