به روزرسانی ماژول شبکه های اجتماعی

به روزرسانی های وب 24

به روزرسانی  ماژول شبکه های اجتماعی  برای کاربران در کنترل پنل سئوبیس وب 24  انجام شد.

ماژول  تلگرام به حالت های مختلف وجود دارد.

ربات تلگرام ارسال مطالب به کانال از  طریق سایت:  با استفاده از این ربات می توان مطالب،اخبار و یا  اطلاعات سایت را به کانال ارسال نمود و دیگر نیازی نیست اطلاعات به صورت دستی نوشته و ارسال شود.

ربات تلگرام ارسال پیام برای کاربران ربات: با استفاده از این ربات می توان  پیامی را برای کاربران ارسال نمود.

ربات تلگرام گفتگو با کاربران:   این ربات تعاملی را با کاربران جهت گفتگو و پرسش و پاسخ با آن ها  فراهم می اورد.

 

ربات اینستاگرام

با استفاده از ربات اینستاگرام می توان مطالب، اخبار و اطلاعات سایت را  با یک کلیک روی اینستاگرام ارسال نمود و دیگر نیازی به اتنشار مطالب به صورت دستی  نیست.


برچسب ها :