قابلیت تماس

به روزرسانی های وب 24

افزودن قابلیت گرفتن تماس از طریق کلیک روی شماره های لاگ در نرم افزار مدیریت تماس با قابلیت ثبت مشتری انجام شد.


برچسب ها :