ماژول پیام تشکر

ماژول پیام تشکر در نرم ازار مدیریا ارتباط با مشتری افزوده شد. در این امکان پس از هر تماس پیام تشکر به شماره های موبایل ارسال می گردد.


برچسب ها :