گزارش گیری بر اساس نمودارهای گرافیکی

به روزرسانی های وب 24

افزودن امکان گزارش گیری بر اساس نمودارهای گرافیکی با قابلیت  user-friendly  در نرم افزار مدیریت تماس با قابلیت ثبت مشتری انجام شد.


برچسب ها :