فیلتر کردن تماس ها

به روزرسانی های وب 24

افزودن قابلیت فیلتر کردن تماس ها  بر اساس تعداد کل تماس ها  در نرم افزارمدیریت تماس وب24 انجام شد.


برچسب ها :