به روزرسانی نرم افزار مدیریت تماس

به روزرسانی های وب 24

به روز رسانی نرم افزار مدیریت تماس انجام شد و در صورت خرابی ساعت سانترال شرکت نرم افزار  زمان درست را به صورت هوشمند  تشخیص می دهد و لاگ های تماس را به درستی نمایش می دهد.


برچسب ها :