مجوزها و گواهینامه های وب 24

خدمات طراحی وب 24

                                              سازمان نظام صنفی رایانه ای                                            

                                 جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران                                 

                                    انجمن صنفی دفاتر جهانگردی ایران                                  

                                                    پروانه کسب                                                  

                                         گواهی  تایید فنی نرم افزار                                           

                                                     کارت مباشرت                                                  

                                       انجمن علمی بازاریابی ایران                                              

                                            انجمن مشاوران مدیریت ایران                                          

https://panel.ict-24.com/uploads/site/68aabbbe15aa3c10e4d5921b403a4d7dLuybo.jpeg

                                         انجمن تحقیقات بازاریابی ایران                                         

                                              انجمن انفورماتیک ایران                                                 

https://panel.ict-24.com/uploads/site/9e28968a49e2dc9fc6d7f7397f16488ejYG1e.jpeg

                                     انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی                                        

https://panel.ict-24.com/uploads/site/9ad8f53385dc47f8ca917d86f66eaec1ysJTr.jpeg

                                            انجمن کامپیوتر ایران                                                

انجمن کامپیوتر

                    شرکت فاوا وب 24 در لیست اعضای حقوقی انجمن انفورماتیک ایران                      

انفورماتیک

                                                 گواهینامه پایان دوره اصناف                                           

                                 نمایشگاه  بین المللی الکامپ سال 96                             

نمایشگاه الکامپ2017

الکامپ

        دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته سال 97         

                                           همکاری 24 با زرین پال                                               

زرین پال


برچسب ها :